mobil meny ikon

Fiskeregler

Vacker soluppgång i Näsviken i rosa, orange och lila färger
Här kan du läsa mer om de lagar och förordningar som reglerar när, var och hur vi får fiska.

Om man är osäker om reglerna kan man kontakta Länsstyrelsens fiskeenhet, tel 0455-870 74, för besked.
Vid fiske i sötvatten, insjöar och strömvatten, krävs alltid tillstånd av fiskerättsägaren (fiskekort). Handredskapsfiske vid kusten är fritt.

Läs mer om fritidsfiske i Karlshamns kommun här.

Vid kusten får trollingfiske bara bedrivas på allmänt vatten (minst 300 m från strand).
I vatten där varje svensk medborgare har rätt att fiska får fiske utan lov bedrivas närmare än 100 m från fast redskap eller om redskapet eller anläggningen märkts ut på föreskrivet sätt.

Fredningstider

Kustvattenområdet (ut till fyra nautiska mil utanför baslinjen) från gränsen mot Skåne till Torhamns udde: Lax och havsöring 15 september – 31 december. Piggvar och slätvar 1 juni – 31 juli. Fiske efter ål är förbjudet. Undantag finns för vissa sötvatten (FIFS 2004:37)

Sötvatten

Lax och öring 1 oktober – 31 december. (Många fiskerättsägare väljer en senare premiär på våren, ofta i mars eller april.)

Minimimått vid fiske med handredskap

Östersjön: Lax 60 cm. Öring 50 cm. Gädda 40 cm. I strömmande vatten (vattendrag som mynnar i Östersjön upp till definitivt vandringshinder): Lax 50 cm. Öring 50 cm. Vid fiske av gädda med handredskap i Östersjön får en fiskare under ett dygn fånga och behålla maximalt tre gäddor mellan 40 och 75 cm.

Specialregler

I Pukaviksbuktens A- och B-zoner är allt trollingfiske förbjudet. Inom C-zonen är trollingfiske tillåtet från 1 januari t.o.m. 31 juli. Handredskapsfiske efter lax och öring är tillåtet inom zonerna B+C från 1 januari till 31 augusti.

Mörrumsåns skyddszoner

Zon A, samt upp till bron i Elleholm: Allt fiske förbjudet.
Zon B: Trollingfiske förbjudet.
Zon C: Trollingfiske är tillåtet från 1 januari till 31 juli.
Vid trollingfiske inom C-zonen får 1) samtidigt användas högst 6 beten per båt och 2) fångas och behållas endast en lax per fiskande och dygn.
Under tiden 15 september till 31 december är fiske förbjudet.