mobil meny ikon

Information för besökare om covid-19

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari 2022.

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med onsdagen den 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Vissa råd och rekommendationer kommer dock fortfarande finnas kvar.

Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom jämfört med andra varianter har minskat belastningen på samhället. Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Läs mer på Krisinformation.se.