mobil meny ikon

Allemansrätten

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men med denna frihet kommer även ett ansvar att ta hänsyn och visa respekt för både natur, markägare och andra besökare. Man kan sammanfatta det med: inte störa – inte förstöra. Vi har tagit hjälp av Naturvårdsverkets guide för att hjälpa dig med vad som gäller när du ger dig ut i den svenska naturen.

Drönarbild över Tärnö udde

Vandra, cykla, rida

Vi har en härlig möjlighet att vara i naturen och göra många olika aktiviteter. Vi svenskar är väldigt intresserade av uteliv och natur. För att alla ska kunna njuta av naturen finns
det några saker som är bra att tänka på:

• Tänk på att inte skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark.
• För att inte störa de som bor i området, tänk på att inte gå över eller vara på någons tomt. De boende har rätt att vara ostörda.
• Tänk på att inte hindra markägare i deras verksamhet.
• När man rider eller cyklar i terrängen är det risk för markskador. Tänk på att inte rida eller cykla över mjuka, ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.
• Om du passerar inhägnad betesmark, tänk på att inte störa djuren eller skada stängsel. Stäng grinden efter dig så att boskapen inte kommer ut.

Camping

Tälta gärna en natt eller två i naturen. Tänk på att tälta där det är lämpligt, alltså inte där det bedrivs jordbruk och inte för nära bostadshus. Ju större risk för att störa någon, desto större anledning att be om lov. Att ta hänsyn är än viktigare vid fri camping med husvagn och husbil. Sådan camping begränsas av terrängkörningslagen.

Skräp

Vi vill alla ha en ren natur, fri från skräp, så ta med dig skräpet. Glas, burkar, plastpåsar och kapsyler kan skada både människor och djur. Ställ därför aldrig soppåsen bredvid ett
fullt sopställ.

Elda

Lägerelden sätter krydda på vårt friluftsliv och du får göra upp eld i naturen. Men eldning skapar oro bland många markägare eftersom skog för stora värden brinner upp varje år på grund av slarv med lägereldar. För att minska risken för att elden ska spridas finns det några saker som är bra att tänka på:

• Inte elda om det råder minsta fara för brand.
• Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud.
• Välj en plats där det inte är risk att elden sprider sig.
• Tänk på att inte elda direkt på, eller alldeles intill berghällar. De kan spricka och ge skador.
• När du har eldat – släck elden ordentligt.
• Lämna inga spår efter elden i form av eldstad eller liknande.

Blommor, bär, svamp, kvistar

Plocka gärna blommor, bär, svamp, ris och grenar från marken. För att inte skada naturen finns det några saker som är bra att tänka på:

• Tänk på att vissa växter är fridlysta och att de inte får plockas. Länsstyrelsen kan ge information om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i hela landet.
• Tänk på att inte ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd. De kan skadas.

Hundar

Hundar får självklart följa med i naturen. 1 mars – 20 augusti är djurlivet känsligt och då får hundar inte springa lösa. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor. I vissa delar av landet råder kopplingstvång.

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men du får fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd. Längs Norrlandskusten, Västkusten och Skånes sydkust ingår även andra fiskemetoder i det fria fisket. Annars omfattas inte nätfiske, angelfiske, trolling eller dragrodd av det fria fisket, och inte heller laxfiske vid Norrlandskusten. För att alla ska kunna njuta av naturen och vi inte ska skada naturen finns det några saker som är bra att tänka på:

• Tänk på att alltid ta reda på de regler som gäller där du vill fiska.
• Lämna inte linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren.
• Lämna djurens ungar och bon i fred.
• Man får inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Alla vilda djur och fåglar är fredade. Jakt får bedrivas enligt bestämmelser i jaktförordningen. Djurarter som hotas av utrotning är fridlysta, till exempel alla grodor och ormar.

Bad och båt

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Samma hänsyn mot omgivningen som på land gäller. Alltså inte störa – inte förstöra. För att alla ska kunna njuta av naturen vid och i vattnet finns det några saker som är bra att tänka på:

• Tänk på att inte förtöja eller gå iland vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, till exempel till skydd för fågellivet och sälar.
• Det går bra att förtöja båten tillfälligt vid någon annans brygga om den inte hindrar ägaren. Men inte om det är en tomt förstås. Kontakta gärna markägaren.
• Det kan finnas särskilda regler, till exempel fartbegränsning och tillträdesförbud.
• Tänk på att motorbåtar behöver tänka mer på hänsynen än tystare båtar.

För mer information se naturligtvisblekinge.se.

Informationsfilm om Allemansrätten av Visit Sweden och Naturvårdsverket.